Sloepenspecialist.nl
Sloepenspecialist.nl
Baanhoek 128
3361 GM Sliedrecht
+31(0)184 42 07 74 - info@sloepenspecialist.nl
Showroom met 1.250 m2 aan sloepen

 

Algemene voorwaarden

 

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Sloepenspecialist.nl, gevestigd te Sliedrecht met het adres te Baanhoek 128, 3371 GM. Sloepenspecialist is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam Merwede Watersport BV. (71204016) Op alle aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de KvK, en waarvan op aanvraag een exemplaar kan worden toegezonden.

Levertijden

De opgegeven levertijd(en) is / zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Emails

De informatie verzonden via een e-mailbericht van Sloepenspecialist is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijgesloten documenten opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Sloepenspecialist sluit aansprakelijkheid uit voor gevallen waarin gegevens uit e-mailberichten van Sloepenspecialist bij onbestemde partijen zijn beland. 

 

  • Veel modellen aanwezig
    1.250m² aan boten.
  • Maarliefst 8 topmerken
    Kies het merk dat past bij u.
  • Advies op maat
    Op die manier maakt u de juiste keus.