Sloepenspecialist.nl
Sloepenspecialist.nl
Baanhoek 128
3361 GM Sliedrecht
+31(0)184 42 07 74 - info@sloepenspecialist.nl
Showroom met 1.250 m2 aan sloepen

 

Algemene voorwaarden

 

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Sloepenspecialist.nl, gevestigd te Sliedrecht met het adres te Baanhoek 128, 3371 GM. Sloepenspecialist is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam Merwede Watersport BV. (71204016) Op alle aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de KvK, en waarvan op aanvraag een volledig exemplaar kan worden toegezonden.

Levertijden

De opgegeven levertijd(en) is / zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Emails

De informatie verzonden via een e-mailbericht van Sloepenspecialist is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijgesloten documenten opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Sloepenspecialist sluit aansprakelijkheid uit voor gevallen waarin gegevens uit e-mailberichten van Sloepenspecialist bij onbestemde partijen zijn beland. 

Stallingsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, offertes, stallingsovereenkomsten en andere rechtsbetrekkingen die verband houden met de (winter)-stalling van vaartuigen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het moment dat de bewaargever aangeeft gebruik te willen maken van de stalling. Deze voorwaarden staan vermeld in onze algemene voorwaarden welke op aanvraag een volledig exemplaar kan worden toegezonden.

Het termijn van stalling vangt aan medio oktober en eindigt medio april van het daarop volgend jaar. De stallingsovereenkomst eindigt zodra de hiervoor genoemde duur is afgelopen en wordt niet geacht te zijn voortgezet, indien het vaartuig hierna nog in de (winter)stalling aanwezig is.

Meer weten?

Heeft u vragen over onze algemene/stallingsvoorwaarden of wilt u graag een volledig exemplaar hiervan ontvangen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag.

Direct contact
  • Veel modellen aanwezig
    1.250m² aan sloepen.
  • Maarliefst 8 topmerken
    Kies het merk dat past bij u.
  • Advies op maat
    Op die manier maakt u de juiste keus.